תנאי שירותים

תנאי שירותים

1. הקדמה
תנאים והגבלות אלה חלים על אתר זה ועל העסקאות הקשורות למוצרים ולשירותים שלנו. אתה עשוי להיות מחויב לחוזים נוספים הקשורים למערכת היחסים שלך איתנו או לכל מוצר או שירות שאתה מקבל מאיתנו. אם הוראות כלשהן של החוזים הנוספים מתנגשות עם הוראות כלשהן בתנאים אלה, הוראות החוזים הנוספים הללו ישלטו ויגברו.

2. כריכה
על ידי רישום לאתר זה, גישה אליו או שימוש אחר באתר זה, אתה מסכים בזאת להיות כפוף לתנאים והגבלות אלה המפורטים להלן. עצם השימוש באתר זה מרמז על ידיעה והסכמה של תקנון זה. במקרים מסוימים, אנו יכולים גם לבקש ממך להסכים במפורש.

3. תקשורת אלקטרונית
על ידי שימוש באתר זה או תקשורת איתנו באמצעים אלקטרוניים, אתה מסכים ומאשר שאנו עשויים לתקשר איתך באופן אלקטרוני באתר האינטרנט שלנו או על ידי שליחת דואר אלקטרוני אליך, ואתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרת שאנו לספק לך באופן אלקטרוני לעמוד בכל דרישה משפטית, לרבות אך לא רק הדרישה שתקשורת כזו צריכה להיות בכתב.

4. קניין רוחני
אנחנו או מעניקי הרישיונות שלנו הם הבעלים והשליטה בכל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות באתר ובנתונים, המידע והמשאבים האחרים המוצגים או נגישים באתר.

4.1 כל הזכויות שמורות

אלא אם כן תוכן ספציפי מכתיב אחרת, לא ניתן לך רישיון או כל זכות אחרת תחת זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט או זכויות קניין רוחני אחרות. משמעות הדבר היא שלא תשתמש, תעתיק, תשכפל, תבצע, תציג, תפיץ, תטמיע בכל אמצעי אלקטרוני, לא תשנה, תבצע הנדסה לאחור, תפרק, תעביר, תוריד, תשדר, תיצור רווחים, תמכור, תשווק או תמסחר משאבים כלשהם באתר זה. בכל צורה שהיא, ללא רשותנו מראש ובכתב, למעט ורק ככל שנקבע אחרת בתקנות החוק המחייבות (כגון זכות הציטוט).

5. ניוזלטר
על אף האמור לעיל, אתה רשאי להעביר את הניוזלטר שלנו בצורה האלקטרונית לאחרים שעשויים להתעניין בביקור באתר האינטרנט שלנו.

6. רכוש צד ג’
האתר שלנו עשוי לכלול היפר-קישורים או הפניות אחרות לאתרים של צד אחר. איננו מפקחים או בודקים את התוכן של אתרי אינטרנט של צד אחר שאליהם מקושרים מאתר זה. מוצרים או שירותים המוצעים על ידי אתרים אחרים יהיו כפופים לתנאים וההגבלות החלים של אותם צדדים שלישיים. דעות המובעות או חומר המופיע באתרים אלה אינם בהכרח משותפים או מאושרים על ידינו.

לא נהיה אחראים לכל נוהלי פרטיות או תוכן של אתרים אלה. אתה נושא בכל הסיכונים הקשורים לשימוש באתרים אלה ובכל שירותים קשורים של צד שלישי. לא נקבל כל אחריות לכל אובדן או נזק בכל אופן שהוא, ככל שייגרם, כתוצאה מחשיפת המידע האישי שלך לצדדים שלישיים.

7. שימוש אחראי
על ידי ביקור באתר האינטרנט שלנו, אתה מסכים להשתמש בו רק למטרות המיועדות וכפי שהותרו בתנאים אלה, כל חוזים נוספים איתנו, וחוקים, תקנות ושיטות מקוונות מקובלות והנחיות בתעשייה החלים. אין להשתמש באתר או בשירותים שלנו כדי להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר המורכב (או מקושר ל) תוכנת מחשב זדונית; להשתמש בנתונים שנאספו מהאתר שלנו עבור כל פעילות שיווק ישיר, או לבצע כל פעילות איסוף נתונים שיטתית או אוטומטית באתר שלנו או בקשר אליו.

אסור בהחלט לעסוק בכל פעילות הגורמת, או עלולה לגרום, נזק לאתר או המפריע לביצועים, זמינות או נגישות האתר.

8. הרשמה
אתה יכול להירשם לחשבון באתר שלנו. במהלך תהליך זה, ייתכן שתידרש לבחור סיסמה. אתה אחראי לשמירה על סודיות הסיסמאות ופרטי החשבון ומסכים לא לשתף את הסיסמאות, פרטי החשבון או הגישה המאובטחת שלך לאתר או לשירותים שלך עם כל אדם אחר. אסור לך לאפשר לאף אדם אחר להשתמש בחשבון שלך כדי לגשת לאתר מכיוון שאתה אחראי לכל הפעילויות המתרחשות באמצעות השימוש בסיסמאות או בחשבונות שלך. עליך להודיע ​​לנו מיד אם נודע לך על חשיפה כלשהי של הסיסמה שלך.

לאחר סיום החשבון, לא תנסה לרשום חשבון חדש ללא רשותנו.

כדי לממש את זכות הביטול, עליך להודיע ​​לנו על החלטתך לפרוש מחוזה זה באמצעות הצהרה חד משמעית (לדוגמה מכתב שנשלח בדואר, בפקס או בדוא”ל). ניתן למצוא את פרטי הקשר שלנו למטה. ניתן להשתמש בטופס המשיכה המצורף בדגם, אך אין זה חובה.

9. הגשת רעיון
אין לשלוח רעיונות, המצאות, יצירות מחבר או מידע אחר שיכול להיחשב כקניין רוחני משלך שתרצה להציג לנו אלא אם כן חתמנו ​​תחילה על הסכם בנוגע לקניין הרוחני או על הסכם סודיות. אם תגלה לנו אותו בהיעדר הסכם כתוב כאמור, אתה מעניק לנו רישיון עולמי, בלתי חוזר, לא בלעדי, ללא תמלוגים להשתמש, לשכפל, לאחסן, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התוכן שלך בכל מדיה קיימת או עתידית. .

10. הפסקת השימוש
אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, בכל עת לשנות או להפסיק את הגישה, זמנית או קבועה, לאתר או לכל שירות בו. אתה מסכים שלא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו לכל שינוי, השעיה או הפסקה כאמור של הגישה שלך או השימוש שלך באתר או כל תוכן ששיתפת באתר. לא תהיה זכאי לכל פיצוי או תשלום אחר, גם אם תכונות מסוימות, הגדרות ו/או כל תוכן שתרמת או התבססת עליו יאבדו לצמיתות. אין לעקוף או לעקוף, או לנסות לעקוף או לעקוף, כל אמצעי הגבלת גישה באתר שלנו.

11. אחריות והתחייבויות
שום דבר בסעיף זה לא יגביל או ימנע כל אחריות המשתמעת על פי חוק כי יהיה זה בלתי חוקי להגביל או לא לכלול. אתר זה וכל התכנים באתר מסופקים על בסיס “כמות שהוא” ו”כפי שהוא זמין” ועשויים לכלול אי דיוקים או שגיאות דפוס. אנו מתנערים במפורש מכל אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או משתמעת, לגבי הזמינות, הדיוק או השלמות של התוכן. אנחנו לא מתחייבים כי:

אתר זה או התוכן שלנו יענה על הדרישות שלך;
אתר זה יהיה זמין ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או ללא שגיאות.
שום דבר באתר זה אינו מהווה או נועד להוות ייעוץ משפטי, פיננסי או רפואי מכל סוג שהוא. אם אתה זקוק לייעוץ, עליך להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.

ההוראות הבאות של סעיף זה יחולו במידה המרבית המותרת על פי החוק החל ולא יגבילו או ימנעו את אחריותנו לגבי כל עניין שיהיה בלתי חוקי או בלתי חוקי עבורנו להגביל או לשלול את אחריותנו. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר או עקיף (לרבות כל נזק בגין אובדן רווחים או הכנסות, אובדן או השחתה של נתונים, תוכנה או מסד נתונים, אובדן או פגיעה ברכוש או בנתונים) שייגרמו לך או לכל צד שלישי. צד, הנובע מהגישה שלך או השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו.

למעט במידה של כל חוזה נוסף שקובע אחרת במפורש, אחריותנו המרבית כלפיך לכל הנזקים הנובעים מהאתר או הקשורים אליו או כל מוצר ושירותים המשווקים או נמכרים דרך האתר, ללא קשר לצורת הפעולה המשפטית המטילה אחריות (בין אם בחוזה, שוויון, רשלנות, התנהגות מכוונת, עוולה או אחרת) יוגבל למחיר הכולל ששילמת לנו עבור רכישת מוצרים או שירותים כאלה או שימוש באתר. מגבלה כזו תחול במצטבר על כל התביעות, הפעולות ועילות התביעה שלך מכל סוג ומכל טבע.

12. פרטיות
כדי לגשת לאתר ו/או לשירותים שלנו, ייתכן שתידרש לספק מידע מסוים על עצמך כחלק מתהליך ההרשמה. אתה מסכים שכל מידע שתספק תמיד יהיה מדויק, נכון ועדכני.

פיתחנו מדיניות כדי לטפל בכל חששות פרטיות שיש לך. למידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות שלנו ובמדיניות העוגיות שלנו.

13.נגישות
אנו מחויבים להנגיש את התוכן שאנו מספקים לאנשים עם מוגבלויות. אם יש לך מוגבלות ואינך יכול לגשת לאף חלק מהאתר שלנו עקב מוגבלותך, אנו מבקשים ממך לתת לנו הודעה הכוללת תיאור מפורט של הבעיה שבה נתקלת. אם הבעיה ניתנת לזיהוי וניתן לפתרון בהתאם לכלים וטכניקות טכנולוגיות המידע הסטנדרטיות בתעשייה, אנו נפתור אותה מיידית.

14. הגבלות יצוא / ציות לחוק
אסורה גישה לאתר מטריטוריות או מדינות בהן התוכן או הרכישה של המוצרים או השירותים הנמכרים באתר אינם חוקיים. אינך רשאי להשתמש באתר זה תוך הפרה של חוקי היצוא והתקנות של ישראל.

15. שיווק שותפים
באמצעות אתר זה אנו עשויים לעסוק בשיווק שותפים לפיו אנו מקבלים אחוזים או עמלה על מכירת שירותים או מוצרים באתר זה או באמצעותו. אנו עשויים גם לקבל חסויות או צורות אחרות של תגמול פרסום מעסקים. גילוי נאות זה נועד לעמוד בדרישות המשפטיות בנושא שיווק ופרסום העשויות לחול, כגון כללי ועדת הסחר הפדרלית של ארה”ב.

16. משימה
אינך רשאי להמחות, להעביר או לבצע חוזה משנה של זכויות ו/או חובותיך על פי תנאים והגבלות אלה, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. כל הקצאה לכאורה שמפרה את סעיף זה תהיה בטלה ומבוטלת.

17. הפרת תנאים והגבלות אלה
מבלי לפגוע בזכויות האחרות שלנו על פי תנאים והגבלות אלה, אם תפר את התנאים וההגבלות הללו בכל דרך שהיא, אנו עשויים לנקוט בפעולות שנראה לנכון כדי להתמודד עם ההפרה, לרבות השעיה זמנית או קבועה של גישתך לאתר, יצירת קשר ספק שירותי האינטרנט שלך לבקש שייחסמו את הגישה שלך לאתר ו/או יתחילו נגדך בצעדים משפטיים.

18. שיפוי
אתה מסכים לשפות, להגן ולחזק אותנו, מכל וכל תביעה, חבות, נזק, הפסדים והוצאות, הקשורים להפרתך של תנאים והגבלות אלה, והחוקים החלים, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות פרטיות. אתה תחזיר לנו מיידית את הנזקים, ההפסדים, העלויות וההוצאות שלנו הקשורים או הנובעים מתביעות כאלה.

19. ויתור
אי אכיפה של כל אחת מההוראות המפורטות בתנאים והגבלות אלה ובכל הסכם, או אי מימוש אופציה לסיום, לא יתפרשו כוויתור על הוראות אלה ולא ישפיעו על תוקף התנאים וההגבלות הללו או של כל הסכם או כל חלק ממנו, או הזכות לאחר מכן לאכוף כל הוראה והוראות.

20. שפה
תנאים והגבלות אלה יתפרשו ויתפרשו אך ורק באנגלית. כל ההודעות והתכתובות ייכתבו אך ורק בשפה זו.

21. ההסכם כולו
תנאים והגבלות אלה, יחד עם הצהרת הפרטיות ומדיניות העוגיות שלנו, מהווים את כל ההסכם בינך לבין Rustic Stone ביחס לשימוש שלך באתר זה.

22.עדכון תנאים והגבלות אלה
אנו עשויים לעדכן את התנאים וההגבלות הללו מעת לעת. התאריך הנקוב בתחילת תנאים והגבלות אלה הוא תאריך העדכון האחרון. אנו נמסור לך הודעה בכתב על כל שינוי או עדכונים, והתנאים וההגבלות המתוקנים ייכנסו לתוקף מהתאריך שבו נמסור לך הודעה כזו. המשך השימוש שלך באתר זה לאחר פרסום השינויים או העדכונים ייחשב כהודעה על הסכמתך לציית ולהיות מחויב לתנאים וההגבלות הללו. כדי לבקש גרסה קודמת של תנאים והגבלות אלה, אנא צור איתנו קשר.

23. בחירת חוק וסמכות שיפוט
תנאים והגבלות אלו יהיו כפופים לחוקי ישראל. כל מחלוקת הנוגעת לתקנון זה תהיה כפופה לסמכות השיפוט של בתי המשפט בישראל. אם חלק או הוראה של תנאים והגבלות אלה יימצא על ידי בית משפט או רשות אחרת כפסולים ו/או בלתי ניתנים לאכיפה על פי החוק החל, חלק או הוראה כאמור ישונו, יימחקו ו/או יאכפו במידה המקסימלית המותרת. לתת תוקף לכוונת תנאים והגבלות אלה. שאר ההוראות לא יושפעו.

24. פרטי התקשרות
אתר זה הוא בבעלות ומופעל על ידי Rustic Stone.

אתה יכול ליצור איתנו קשר לגבי תנאים והגבלות אלה על ידי כתיבה או דוא”ל לכתובת הבאה: